BIPAK series

Полуавтоматична/автоматична вертикална картонираща машина

Romaco Promatic
BIPAK series

Models: BIPAK, BIPAK S

Полуавтоматична/автоматична вертикална картонираща машина

Производителност: до 100 бр./мин. в зависимост от модела и продукта.

възможност за полуавтоматично или автоматично действие в зависимост от продукта;
възможност за подсигуряване против случайно отваряне на капаците;
ниски нива на шум.
Други машини