PTT series

Хоризонтална картонираща машина

Romaco Promatic
PTT series

Models: PTT 250, PTT 400

Хоризонтална картонираща машина

Производителност: до 400 бр./мин. в зависимост от модела и продукта.

възможност за самостоятелно действие или работа в линия;
лазерен или мастилено-струен печат;
възможност за разчитане на кодове и символи;
възможност за печат на лого върху кутийката;
възможност за подсигуряване против случайно отваряне на капаците;
проверка за наличие на етикет;
сортиране на готовите продукти.