Romaco Innojet VENTILUS® – Производствена инсталация

Romaco Innojet VENTILUS® – Производствена инсталация

Производствените инсталации от серия VENTILUS® V са подходящи за широк спектър от приложения във фармацевтичната, хранителната и химическата промишленост.

Система за движение на частици с въздушен поток ORBITER® – най-ниска консумация на енергия

Система с една дюза ROTOJET® – висока надеждност, ниска поддръжка

Уникална система за извличане на частици SEPAJET® – най-висока надеждност на процеса. Прочетете още