Romaco Innojet VENTILUS® – Производствена инсталация

Romaco Innojet VENTILUS® – Производствена инсталация

След над 40 години иновации д-р х. ° С. Херберт Хютлин подобри до съвършенство основните компоненти на системата на вихрослойни сушилни с кипящ слой. Благодарение на това, патентованата технология VENTILUS® в момента е най-добре развитата технология в тази област и Innojet е правилният избор за възможно най-добра възвръщаемост на инвестицията. Производствените инсталации от серия VENTILUS® V са подходящи за широк спектър от приложения във фармацевтичната, хранителната и химическата промишленост.

Система за контролирано движение на частици с въздушен поток ORBITER® – най-ниска консумация на енергия

Система с една дюза ROTOJET® – висока надеждност, ниска поддръжка

Уникална система за повторно използване на частици SEPAJET® – най-висока надеждност на процеса.
Прочетете още – https://www.romaco.com/products/product-details/ventilus-production-scale-solutions