DEU – Настолна машина за перисталтично пълнене на течни продукти

DEU – Настолна машина за перисталтично пълнене на течни продукти

  • Електронен обем на пълнене
  • Промяна на скоростта на пълнене
  • Запаметяване на пълнещи програми за бърза промяна