C.I.P. – Clean In Place System/Почистваща система на място

C.I.P. – Clean In Place System/Почистваща система на място

Едукторната система работи на принципа на Вентури: водата, задвижвана от специална помпа в едуктора, създава вакуум, който изтегля C.I.P. разтвор от почистваната система.
Използваните компоненти (помпи, клапани, контроли …) на водещи производители, гарантират ефективност и надеждност за всяка система, независимо дали става дума за ново приложение за процес, разширяване на съоръжението или надграждане на системата.
Процесът, дизайнът, контролите и софтуерът са персонализирани, за да отговарят на вашите критерии.