Тунелен пастьоризатор мод. FL-10

Тунелен пастьоризатор мод. FL-10

Пастьоризаторите/охладителите са автоматични машини, предназначени за пастьоризиране и/или охлаждане на продукти, които вече са опаковани в стъклени, пластмасови и метални опаковки с различни размери и форма.
Те се състоят от един или повече резервоари, позволяващи извършване на необходимия термичен цикъл (нагряване и/или охлаждане на опаковката).
Прочети повече