TECNinox – Реактори за обработка и съхранение

TECNinox – Реактори за обработка и съхранение

Иновативни техники за обработка позволяват грапавост по-ниска от 0,10 μm в механично почистени тестови съдове. Материалите, доставени от TECNinox, отговарят на стандартите 3A-FDA – например вентилите за дънно промиване, със стартиран поток и магнитните смесители, “SANITARY TECNINOX®”, които могат да се използват за резервоари до 3000 литра. Тези миксери не изискват прекъсвачи на потока и са идеални за смесване дори на малки количества продукт. TECNinox предлага производство в съответствие с cGMP, за да гарантира валидиране. Пълна техническа документация за получаване на одобрение от FDA.
Прочетете още https://www.tecninox.it/en/product/storage-tanks