SUPERCOLOR ID-TAG Автоматична система за претегляне на прахообразни багрила

SUPERCOLOR ID-TAG Автоматична система за претегляне на прахообразни багрила

Supercolor е напълно автоматична система за претегляне, позволяваща безопасно и чисто приготвяне на рецепти за прахообразни продукти. Системата се състои от множество независими силози за съхранение, монтирани в една линия върху модулна структура. Количка за претегляне, включваща електронната везна, автоматично се транспортира до правилната позиция под силоза. Всеки модул може да побере до 100 стандартни силоза с капацитет 150 L или 5 двойни силоза с капацитет 300 L. Силозите се зареждат с помощта на вакуумна система. Долната част на всеки силоз е оборудвана с ефективно комбинирано винтово/вибрационно дозиращо устройство (патентовано от Lawer), което позволява бързо и точно дозиране на праха.

  • пълна автоматизация на претеглянето на прахообразни
  • отстраняване на грешки при претегляне
  • повторяемост на рецептите
  • проследимост на операциите
  • бързо и точно претегляне
  • отстраняване на замърсявания
  • безопасна и здравословна работна среда без риск за операторите
  • чиста работна среда
  • възможна интеграция със системи за разтваряне-дозиране
  • възможна интеграция с външни софтуерни системи