Система за дозиране на течни багрила оборудвана с магнитен индуктивен разходомер с висока разделителна способност, който гарантира точно дозиране

Система за дозиране на течни багрила оборудвана с магнитен индуктивен разходомер с висока разделителна способност, който гарантира точно дозиране

Системата осигурява бърза, точна и напълно безопасна операция за дозиране на течни химикали и подобни продукти.
Снабдена е с магнитен индуктивен разходомер с висока разделителна способност, който гарантира точно дозиране.
Продуктите се дозират и доставят директно до точките за дозиране чрез лобова помпа и монотръбна разпределителна линия с помощта на трипътни клапани от неръждаема стомана aisi 316 L (Lawer Technology).

  • бързо и точно дозиране на течности
  • отстраняване на замърсявания
  • зачитане на различните физични характеристики на химикалите
  • проследимост на операциите
  • безопасна работна среда без риск за операторите
  • намаляване на отпадните води
  • чиста работна среда
  • възможна интеграция с външни софтуерни системи
  • CIMIT „Зелен етикет“ сертифициране
  • произведени с помощта на възобновяеми източници