ROTEC – обратна осмоза

ROTEC – обратна осмоза

Максимално удобство и съответствие с изискванията на cGMP. Изключително компактна система, която гарантира максимално работно пространство за нормални планирани и специални операции по поддръжка. Пречистената вода отговаря на американските разпоредби (USP) и директивите на Европейската общност. Основни модули – модул за предварителна обработка, санитарен модул, UV системен модул, модул за почистване, E.D.I. модул. Съоръжението може да се снабди с всякакъв вид оперативен контрол.
Прочетете още https://www.tecninox.it/en/product/rotec