ROTEC – Обратна осмоза, капацитет от 500 до 12 000 л/ч.

ROTEC – Обратна осмоза, капацитет от 500 до 12 000 л/ч.

Максимално удобство и съответствие с изискванията на GMP
Системите за обратна осмоза са изключително компактни, като същевременно гарантират максимално работно пространство за нормални планирани и специални операции по поддръжка.
Оптималната визия на всички параметри на работа и анализ са гаранция за оператора за провеждане на процеса, при пълно зачитане на ергономията и указанията за безопасност.
Производственият потенциал и качествените параметри на произведената вода са гарантирани при спазване на физико-химичните характеристики на захранващата вода.
Пречистената вода отговаря на американските разпоредби (USP) и ЕС директивите.

  • модул за предварителна обработка
  • санитарен модул
  • UV системен модул
  • почистващ модул
  • E.D.I. модул