Romaco Siebler HM 2 – машина за опаковане в пакети (паучове)

Romaco Siebler HM 2 – машина за опаковане в пакети (паучове)

Машините за опаковане на пакети (паучове) от серия Romaco Siebler HM 2 са подходящи за широк спектър от приложения на клиентите, например за опаковане на диагностични продукти, фармацевтични течности или плоски, стабилни продукти. Дори сложни продукти като тест ленти, BFS контейнери или предварително заредени спринцовки могат да се обработват напълно автоматично с помощта на Romaco Siebler HM 2.
Производидтелност: в зависимост от модела – до 2 500 бр./мин.
Прочети повече https://www.romaco.com/products/product-details/hm-2