Romaco Siebler HM 1E – стрип опаковаща машина за ефервесцентни таблетка

Romaco Siebler HM 1E – стрип опаковаща машина за ефервесцентни таблетка

Машините за опаковане на лента от серия Romaco Siebler HM 1E отговарят дори на най-строгите изисквания за обработка на ефервесцентни таблетки, поради тяхната силна чувствителност . Всички процеси се извършват възможно най-прецизно и внимателно. Кратката фаза на загряване помага по-бързо започване на производство. Плътно залепените шевове гарантират първокласно качество на опаковката. Оптимален достъп за бързо почистване и поддръжка. Директното свързване към таблетната преса нагоре по веригата осигурява надеждно подаване на продукта. Захранващият конвейер с ленти против задръстване позволява непрекъснат, плавен поток на продукта към захранващата станция. Контролираното движение гарантира, че отделните таблетки се изпускат само от много малка височина.
Прочетете още https://www.romaco.com/products/product-details/hm-1e