Romaco Promatic серия Bipak Вертикална картонираща машина

Romaco Promatic серия Bipak Вертикална картонираща машина

  • Вертикална картонираща машина, която работи като полуавтоматична или автоматична в зависимост от допъллнителното оборудване и продуктите
  • Производителност: до 100 бр./мин. при автоматична версия с pick & place система
  • Вакуумната система Вентури (Venturi vacuum unit) допринася за ниските нива на шум

Прочети повече https://www.romaco.com/products/product-details/bipak-series