Romaco Kilian S 250 SMART Ротационна таблетна преса

Romaco Kilian S 250 SMART Ротационна таблетна преса

Ротационната преса за таблети Romaco Kilian S 250 SMART е идеална за компресиране на всяка
прахообразна смес. Предлага се в две конфигурации:
SMART Tradition – базови характеристики на машината
SMART Classic – стандартни характеристики на машината. Не е необходимо външно ел. табло,
което спестява ценно пространство. Машината може лесно да бъде премествана при
необходимост.
SMART stands for
S = Simple handling
M = Modular packages
A = Automated operation
R = Robust & Compact design
T = Turret change

Прочетете повече