Реактори и резервоари за съхрание на течни продукти с обеми до 30 000 литра

Реактори и резервоари за съхрание на течни продукти с обеми до 30 000 литра

Използваните материали, грижата за детайла, високата степен на завършване и непрекъснатият стремеж към съвършенство правят тези реактори и резервоари особено подходящи за използване както за лаборатории така и в производството.

  • автоматична CIP – S.I.P. система
  • материали отговорящи на 3А-FDA стандарти
  • документация необходима за получаване на одобрение от FDA
  • разработени дизайни за I.S.P.E.S.L., T.Ü.V. и S.V.T.I. стандарти
  • производство при поръчка в съответствие с GMP и валидиране