Optima перфориран барабанен дражир казан за филмиране на таблетки и пелети

Optima перфориран барабанен дражир казан за филмиране на таблетки и пелети

Optima е перфориран барабан, предназначен за филмиране на таблетки или пелети, подходящ за водни и органични покрития. Неговата висока технология позволява автоматично регулиране на потока, избягване на влагата, спестяване на филмиращото покритие и оптимизиране на времето за обработка.

  • Увеличава диапазона на партидата от 10% до 100%
  • Оптимизира настройката на параметрите напълно автоматично
  • Всичко в един барабан.

Прочетете повече – https://www.romaco.com/products/product-details/tp-r-optima-tablet-coater