Оптична сортираща машина мод. Raynbow

Оптична сортираща машина мод. Raynbow

Цели и рязани плодове и зеленчуци
Машината е оборудвана със сензори с висока разделителна способност, които изследват продукта с помощта на системата „високоскоростно двойно виждане“, която анализира 100% от повърхността на всеки продукт.
Системата се използва за сортиране на плодове и зеленчуци.
Raynbow може да изхвърли цветни дефекти, наранени продукти и чужди тела също със същия цвят, като добрия продукт.
Продуктът се подава на конвейерната лента, използвана за стабилизиране на продукта, така че да не се търкаля.
По този начин всички продукти могат да бъдат проверени и, ако е необходимо, изхвърлени при едни и същи условия, както в зоната на видимост, така и в зоната за брак.
Прочети повече