MR/DOS-CONTROL Ротационна система за съхранение на прахообразни багрила

MR/DOS-CONTROL Ротационна система за съхранение на прахообразни багрила

Rotary Store е проектиран да съхранява варели и кутии с прахообразни продукти в малко пространство, осигурявайки бързо и лесно изтегляне на операцията по претегляне.
Ротационните магазини се въртят до позицията за обозначаване, използвайки най-ефективната посока, напред или назад.
Работната зона е на траверсираща количка със система за изсмукване на прах, която осигурява перфектни екологични условия на работната зона.

  • конфигурация от 6 до 12 рафта
  • сензорен екран за избор на рафт
  • въртене на рафтовете по посока на часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка
  • количка за претегляне със система за изсмукване на прах
  • тристранен защитен екран с фотоклетка бариера в работната зона
  • двукамерна филтърна система
  • Система за автоматично търсене местоположението на праха (По избор)