MicroRobot 50 Роботизирана микродозираща машина под изолатор

MicroRobot 50 Роботизирана микродозираща машина под изолатор

MicroRobot 50 е първата роботизирана машина за пълнене и затваряне на Romaco Macofar, специално проектирана да отговаря на изолационната технология. Може да бъде конфигурирана за прахообразно и/или течно пълнене (комбинирано пълнене). Машината е оборудвана и с две затварящи станции, първата за гумени тапи, а втората за алуминиеви капачки. Новопроектираният блок за пълнене на прахообразни осигурява максимална точност и при работа с хигроскопични прахообразни.

Обеми на пълнене: мин. доза 20 мг или 0,5 мл

Производителност: единична доза – 50 бр./мин.

Прочетете повече https://www.romaco.com/products/product-details/microrobot-50