Macofar MICRO – дозираща машина за микродози

Macofar MICRO – дозираща машина за микродози

Проектирана за да осигури качество при микродозиране на прахообразни продукти.
Romaco Macofar MICRO 6, MICRO 9 и MICRO 18 са микродозиращи машини с тактово задвижване за дозиране на стерилни прахообразни продукти при механични скорости между 5 000 и 18 000 флакона на час. Пълненето е с помощта на система за вакуум/налягане. След това цилиндричните стъклени флакони се затварят с гумен стопер.
МИКРО 6 / 9 / 18

  • Позитивно транспортиране на флакони
  • Автоматично едновременно регулиране на обема на дозиращия порт: порт за дозиране
  • Системата за дозиране под вакуум/налягане намалява остатъчния прах в края на партидата до минимум
  • Високоскоростна статистическа система за претегляне при всеки дозиращ порт проверява приблизително 4% от общото производство
  • Многократно дозиране в един и същ флакон може да се извърши чрез HMI
  • Двойният дозиращ диск позволява да се дозират два различни прахообразни продукта в един и същи флакон
  • Станция за гумени стопери (тапи), работеща чрез система pick & place, с вакуум
  • Балконен дизайн

Макс. скорост на пълнене: 5 000 (Micro 6), 9 000 (Micro 9) или 18 000 (Micro 18) флакона на час.
Прочети повече https://www.romaco.com/products/product-details/micro-series