LOOPTEC – Система за съхранение и дистрибутиране

LOOPTEC – Система за съхранение и дистрибутиране

Системите с висока чистота са проектирани в съответствие с указанията на GMP и отговарят на международните кодекси и разпоредби, регулиращи производството на лекарствени продукти, посочени в различни регионални фармакопеи, като например USP, EP и JP. Тези разпоредби определят стандарта за чистота за редица води, включително пречистена вода, високо пречистена вода и вода за инжекционни разтвори.
Ключови критерии за пречистена вода (PW) – (HPW) и вода за инжектиране (WFI)

  • Няма застойни условия и зони с нисък дебит.
  • Контрол на температурата.
  • Правилен наклон на тръбопровода за осигуряване на дренажност.
  • Подходящо покритие от неръждаема стомана, за да се избегне натрупване на хранителни вещества и биофилм.
  • Периодично хигиенизиране или стерилизация на резервоара и контура за съхранение.
  • Резервоар за съхранение, защитен с хидрофобен вентилационен филтър 0,2 микрона.