Фармацевтична линия за гранулиране

Фармацевтична линия за гранулиране

Пълен процес на мокро гранулиране

Линията за гранулиране интегрира в един контролен панел всички опции за процеса на фармацевтично мокро гранулиране: смесване и гранулиране – Гранулатор за смесител с високо срязване; Сушене, гранулиране, покритие – Сушилня с кипящ слой; Калибриране – конични и цилиндрични калибратори.

Той свежда до минимум изискваното пространство в помещението, намалява рисковете от кръстосано замърсяване и дава максимална гъвкавост по отношение на процеса и мащаба. Прочетете още