Фармацевтична линия за гранулиране

Фармацевтична линия за гранулиране

Пълен процес за мокро гранулиране

Линията за гранулиране интегрира в един контролен панел всички опции за процеса на фармацевтично мокро гранулиране:

  • Смесване и гранулиране: високоскоростен миксер гранулатор
  • Сушене, гранулиране, дражиране: вихрослойна сушилня с кипящ слой
  • Калибриране: конични и цилиндрични калибратори

Той свежда до минимум изискваното пространство в помещението, намалява рисковете от кръстосано замърсяване и дава максимална гъвкавост по отношение на процеса и мащаба.

Прочетете още – https://www.romaco.com/products/product-details/igt-complete-wet-granulation-process