Фармация – cGMP Сушилня за подложки

Фармация – cGMP Сушилня за подложки

Сушилните TD са проектирани да изсушават, чрез горещ въздух, твърди материали, прахове и гранулати.
Процесът на сушене се осъществява чрез поддържане на горещия въздух при температура между 70 и 150°C за контролиран период от време.

  • Твърди съдове
  • Въздух
  • 70°C – 150°C

Прочети повече https://lasttechnology.it/en/portfolio/td-2/