Автоматична система за претегляне и разтваряне на малки обеми прахообразни багрила

Автоматична система за претегляне и разтваряне на малки обеми прахообразни багрила

Автоматичната система за претегляне и разтваряне на прахообразни багрила автоматично претегля и разтваря малки количества прахообразни багрила, приготвяйки течни разтвори за дозиране в лабораторни и производствени машини за боядисване.
Системата може да бъде свързана към лабораторната машина мод.
TD.LAB, който автоматично приготвя стандартни разтвори [гр/л съотношения].

  • точни прахови багрила микро претегляне
  • роботизирано боравене с чаша-силоз
  • автоматично разтваряне на рецептата
  • приготвяне на стандартен лабораторен разтвор
  • автоматично дозиране в лабораторни машини, машини за вземане на проби или производствени багрила
  • автоматично дозиране към лабораторната система мод. TD.LAB
  • автоматични чаши изплакване-сушене
  • напълно изолирани работната зона чрез защитни панели от поликарбонат
  • перфектни условия на околната среда и безопасност