Серия машини Romaco Macofar MAC

Серия машини Romaco Macofar MAC

Машините за затваряне от серията Romaco Macofar MAC интегрират най-модерната технология за затваряне на цилиндрични стъклени флакони с алуминиеви flip-off и обикновенни алуминиеви капачки.

  • Изключителното качество на затваряне се осигурява от отделни станции за затваряне, обработващи по един флакон на такт
  • Затваряне посредством отделниостриета
  • Налични са версии на задвижване както тактови, така и непрекъснати
  • Функция за управление на рецепти
  • Записване и управление на производствените данни
  • Дизайнът на системата за затваряне намалява замърсяването до минимум
  • Машината е лесно достъпна и удобна при почистване
  • Лесна и ефективна смяна на формата.

Макс. капацитет в зависимост от модела до 24 000 бр/ч
Прочети повече https://www.romaco.com/products/product-details/mac-series