Romaco Group е водещ производител на процесни и опаковъчни машини, отговарящи на специфичните изисквания на клиентите от фармацевтичната индустрия.

  • Innojet – Granulation
  • Kilian – Tableting
  • Tecpharm – Tablet Coating
  • Noack – Blister
  • Siebler – Strips/Rigid Tubes
  • Promatic – Cartoner/End-of-Line
  • Macofar – Powder/Liquid Filling