Romaco Group е водещ производител на процесни и опаковъчни машини, отговарящи на специфичните изисквания на клиентите от фармацевтичната индустрия.

  • Romaco Kilian
  • Romaco Noack
  • Siebler
  • Promatic
  • Macofar