Проектиране и производство на полуавтоматични и напълно автоматични машини и линии за пълнене и затваряне на козметични, фармацевтични, биотехнологични, химически и хранителни продукти. Хомогенизатори – лабораторни и производствени, за козметични и химически продукти.