Производител на машини за преработка на плодове и зеленчуци, миячки и резачки.