През месец Ноември 2018, нашият партньор RAYTEC Vision взе участие в едно от водещите световни изложения за иновации във винения бранш VINITECH – SIFEL, където е представил машина мод. Dionysos – сортировач за грозде и е спечелил Награда за Иновативен продукт! Тази машина отделя изгнили зърна, а също и сухи гроздове, които обикновено са предназначени за по-нискокачествени вина. Избягвайки втората късна ферментация, която сухите зърна предизвикват, Dionysos запазва нивото на захарност и това драстично намалява използването на химически компоненти за контрол на ферментацията. Анализите на цвят, форма, прозрачност, инфрачервен цят и хлорофил дават възможност да се избягнат нежеланите дефекти съгласно заложените рецепти.