Изложението имаше пълен успех и заслугата за това е изцяло ваша!