За трета поредна година фирма „ДАНЕКС 2002” ЕООД дари по програма „Нашето бъдеще“ на Фондация „Сирак“ 7 стипендии за студенти без родители, както и 2 стипендии за двамата близнаци седмокласници от гр.Неделино, останали кръгли сираци през пролетта на тази година.